Sigorta

Güvenlik en önde gelir.

Doğruer’in bütünsel lojistik hizmetleri anlayışının bir uzantısı olarak nakliye-emtia sigortası kapsamında tam ziya veya ICC ALL RISK sigorta hizmetleri verilmektedir. Poliçelerin şirket bünyesinde kesilmesi sayesinde zamana karşı yarışan Doğruer müşterileri, büyük avantaj elde etmektedir.

Ayrıca talep eden müşterilere en uygun koşullarla abonman sözleşmesi yapılmakta, böylece eşyalar talimat verilmeksizin tüm riskleri kapsayacak şekilde güvence altına alınmaktadır. Bunların yanı sıra, Doğruer bünyesinde firmalar ve çalışanlarının mülkiyeti için:

> Kasko
> Yangın
> Trafik
> Dask Poliçeleri hizmetleri de verilmektedir.