Dış Ticaret Birimi

Kesintisiz hizmet, tam destek.

Dış ticarette ihtiyaç duyulan tüm izin ve belgeler; Doğruer Dış Ticaret Servisi tarafından alınıp, raporlanmaktadır. Doğruer, alanında uzman ve mevzuata hakim personeliyle, ithalat izinleri konusundaki tüm sorunlarınızı yanıtlayarak çözüm üretmektedir. Doğruer bünyesinde yürütülen ithalat izinlerinden bazıları;

> Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Belgesi
> Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi
> Kozmetik Bildirimi
> Yatırım Teşvik İzni Alımı ve Kapatılması
> Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme İzinlerinin Alımı, Kapatılması
> Petrol İşleri İzni,
> Garanti Belgesi,
> İşçi Sağlığı İzni
> Eski Kullanılmış Makine İthali
> DTM izinleri
> Projelendirme
> TAEK izni
> Kapasite raporu alımı