16 Şub 2016

İTHALATTA HAKSIZ REKABET TEBLİĞLERİ

Duyurular No Comments

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/2)

Çin menşeli 8415.83.00.90.00 gtip altında kayıtlı Salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları(Fancoil) ithalatında CIF kıymetin – %56,50 dampinge karşı vergi uygulanmasına dair tebliğ 12.02.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (eski dampinge karşı vergi oranı %34,27)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/3)

Çin menşeli 73.04 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme boruların (gtip listesi ekte yer almaktadır) ithalatında Geçici önlem uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu ürünlerin ithalatında gönderici firmalarına göre karşılarında belirtilen oranlarda Teminat alınacak, kesin önlem oranı daha düşük belirlendiği durumda fazla ödenen teminat tutarı iade edilecektir. Tebliğ 12.02.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/3)

 No Responses to “İTHALATTA HAKSIZ REKABET TEBLİĞLERİ”

Leave a Reply