10 Şub 2016

Gübre ve Yem teslimlerine KDV istisnası getirilmiştir.

Duyurular No Comments

Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığınca tescilli Gübreler, Gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi, ve bazı yem ürünlerinin teslimi. Yapılan değişiklik ile vergiden müstesna edilen hizmet ve teslimler kapsamına alınmıştır. İlgili değişiklik  10.02.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

MADDE 13- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi,”

6663     Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 No Responses to “Gübre ve Yem teslimlerine KDV istisnası getirilmiştir.”

Leave a Reply