21 Oca 2016

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız

Duyurular Yorumlar Kapalı

Doğruer olarak her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısında olduğumuzu ve bu kararlılığımızı ortaya koymak adına alınan önlem ve uygulamalarımız hakkında bilgi vermek gereği hissetmekteyiz.
Öncelikle; ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere uyum sağlamak konusunda kararlı olup bunu sağlamak adına 2014 yılında Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası oluşturmuştur. Şirket yönetimimiz tarafından onaylanan politika, 2016 yılında yeniden gözden geçirilerek geliştirilmiştir. Ekte yer alan Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele konusunda oluşturduğumuz politikamız, 294 şirket çalışanımıza tek tek tebliğ edilmiş aynı zamanda bu konuda tüm çalışanlara eğitimler verilmiştir.

Şirketimizin Rüşvet ve yolsuzluk ile Etik Kurallarının bütünleyici bir parçası olan bu politika ile rüşvet ve yolsuzluğun tüm şirket faaliyetlerinde önlenmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu
konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir.

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası sadece Doğruer Gümrük Müşavirliği çalışanlarını değil, Doğruer Gümrük Müşavirliği adına hareket eden veya hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Etik Kurallar ve Çalışma İlkelerimizi, tüm Doğruer (İştirakler dahil) çalışan ve yöneticilerine duyurulmuş ve kurum içi iletişim kanalları aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Diğer taraftan, tüm paydaşlarla paylaşım için bahse konu politikalar Dogruer web sitesine eklenmiştir. Aynı zamanda bu konudaki şikayet ve öneriler için etik@dogruer.com adresi aktif hale getirilmiştir.

Tüm çalışanlardan, Etik Kurallar ve Çalışma İlkelerini kabul ve beyan ettiklerine dair yazılı taahhüt alınmış olup, yeni işe başlayan çalışanlardan da aynı şekilde kabul beyanı alınmaktadır. Ayrıca yeni işe başlayacak olan kişilerin işe alım setlerine, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularından haberdar olmaları için rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası eklenmiştir.

Şirket içi etiğimler yılda iki kez gerçekleştirilecek olup bu konuda sürdürülebilir bir politika izlenecektir.

DOĞRUER YOLSUZLUKLA MÜCADELE Buradan indirebilirsiniz.
DOĞRUER GÜKRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD Buradan indirebilirsiniz.
GüMRUK MÜŞAVİRLERİ ETİK DEĞERLERİ BEYANNAMESİ Buradan indirebilirsiniz.
RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI Buradan indirebilirsiniz.

 Yorumlara kapalı.